Om mig

Photo: Miguel Vergara


Jag är docent i sociologi och har sedan jag påbörjat min forskningsbana intresserat mig för boendet. Mitt avhandlingsarbete 2011 skrev jag om inhägnade bostadsområden (gated communitites) i Polen då jag gärna ville förstå varför människor väljer att bo i den här sortens boenden.

Sedan dess har jag intresserat mig för bostadspolitik och framförallt hur människor organiserar sig kring sitt boende och forskat om detta i Polen och Sverige. Jag har också kommit att studera mer okonventionella former av aktivism, som bygger på informalitet och nätverkande, snarare än formella strukturer och byråkrati.

Jag har till exempel studerat husockupationer och kartlagt husockupationernas utveckling i Sverige sedan slutet av 1960-talet. Jag har också intresserat mig för hyresgästorganisering och fokuserat på boendes upplevelser av renovering samt det eventuella motstånd som uppstår mot oönskade former av renovering.

För närvarande driver jag och är delaktig i flera forskningsprojekt som studerar den svenska bostadspolitiken från olika perspektiv och framförallt från perspektivet av social hållbarhet (se mer under Research). Tillsammans med andra kollegor studerar jag hur förändringarna i bostadspolitiken påverkat dagens boendesituation för olika mer eller mindre utsatta grupper, hur hyresgästernas ställning förändrats över tid, samt vilka olika motståndsformer som uppkommit utanför det etablerade civilsamhället och folkrörelserna.

Mellan 2023-2028 leder jag ett forskningsprojekt som studerar hur människor kollektivt agerar i tider av kris och där Sverige, Polen, Ungern, Tjeckien, Rumänien och Serbien ingår. Mer om projektet finns att läsa på: www.sustainaction.org

Mina forskningsintressen omfattar: bostadspolitik, urbana sociala rörelser, husockupationer, informell organisering, icke-traditionella former av civilsamhälleligt engagemang och hyresgästorganisering.