Publications


Books

Polanska, D.V. (2011). The emergence of enclaves of wealth and poverty. A sociologicalstudy of residential differentiation in post-communist Poland. Acta Universitatis Stockholmiensis, New series 50.

Polanska, D.V., Martínez, M. & G. Piotrowski (2018). Skłoting w Europie Środkowej i Rosji. Gdansk: European Solidarity Centre.

Polanska, D.V., Degerhammar, S. L. & Å. Richard (2019). Renovräkt! Hyresvärdars makt(spel) och hur du tar striden. Stockholm: Verbal Förlag.

Polanska, D.V. (2019). Contentious Politics and the Welfare State: Squatting in Sweden. New York: Routledge.

Polanska, D.V. & M. Wåg (eds) (2019). Ockuperat! Svenska husockupationer från 1968 till idag. Stockholm: Verbal Förlag.

Polanska, D. V, & H. Axén (2021). Den orättvisa rättvisan. En rättspraxis som renovräker. Stockholm: Verbal förlag.

Fundament (2023). Kris i bostadsfrågan: för en solidarisk bostadspolitik. Göteborg: Daidalos.


Journal articles

Polanska, D. (2008). Decline and revitalization in post-communist urban context- a case of the Polish city of Gdansk. Communist and Post-Communist Studies, Vol. 41, No. 3, pp. 359-374.

Polanska, D.V. (2010). The emergence of gated communities in post-communist Poland. Journal of Housing and the Built Environment, Vol. 25, No. 3, pp. 295-312.

Polanska, D.V. (2010). Gated residential housing and the construction of social class markers in post-socialist societies – the case of Poland. International Journal of Space and Culture, Vol. 13, 4, pp. 421-435.

Polanska, D.V. (2013). Gated housing as a reflection of public-private divide. Polish Sociological Review, 1, 181: 87-102.

Polanska, D.V. (2013). Skiljelinjen mellan det offentliga och det privata: förklaringarnabakom inhägnade bostadsområdenas popularitet i Polen. Nordisk Östforum, 27, 1, 7-30.

Polanska, D.V. (2014). Urban Policy and the Rise of Gated Housing in Post-Socialist PolandGeoJournal, Vol. 79, (4): 407-419.

Tsenkova, S. & Polanska, D.V. (2014). Between State and Market: Housing Policy and Housing Transformation in Post-SocialistCities. GeoJournal, Vol. 79, (4): 401-405.

Polanska, D.V. (2014). Cognitive dimensionin cross-movement alliances: the case of squatting and tenants’ movements in WarsawInterface: a journal for and about social movements, 6, 2: 328 – 356.

Polanska, D.V. & Piotrowski, G. (2015). The transformative power of cooperation between social movements: thecase of squatting and tenants’ movements in Poland. City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action, 19, (2 –3): 208 –230.

Polanska, D. V. & Martínez, M. (2016). Squatting in the East. Introduction. Exploring overlooked contextsBaltic Worlds, Vol. IX, No. 1-2, pp. 31-33.

Polanska, D. V. & Piotrowski, G. (2016) Squatting in the East. Poland: local differences and the importance of cohesionBaltic Worlds, Vol. IX, No.1-2, pp. 46-56.

Polanska, D. V. (2016). Organizing social and spatial boundaries: material practices and social relations in squatting. Human Geography: the New Radical Journal, 9, (1), pp. 30-45.

Piotrowski, G. & Polanska D.V. (2016). Radical Urban Movements in Poland – the case of squattingMiscellanea Anthropologica et Sociologica, 17 (1): 53–69.

Polanska, D. V. & G. Chimiak. (2016). Organizing without organizations: on informal social activismin Poland. International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 36 No. 9/10, pp. 662 – 679.

Polanska, D.V. (2017). Reclaiming Inclusive Politics: Squatting in Sweden 1968-2016Trespass: a journal about squatting, Vol. 1, No. 1, 36-72.

Valenzuela Fuentes K., Polanska, D.V., & A. Kaun (2017). The right to housing in theory and in practice: going beyond the West. Interface: a journal for and about social movements , 9, 1, pp. 359-367.

Jezierska, K. & Polanska, D.V. (2017). Social movements seen as radical political actors. The case of Polish tenants’ movement. Voluntas, DOI 10.1007/s11266-017-9917-2.

Polanska, D.V. & Richard, Å. (2018). Bortträngning pågår. Renovering som kulturellt traumaSociologisk forskning, 55, (2-3): 381-405.

Polanska, D.V. & Richard, Å. (2019). Narratives of a fractured trust in the Swedish model:  Tenants’ emotions of renovation. Culture Unbound 11, (1): 141-164.

Polanska, D.V. (2020). Going against institutionalization: New forms of urban activism in Poland. Journal of Urban Affairs. 42:2, 176-187.

Martínez, M.A. & Polanska, D.V. (2020). Squatting and urban commons: Creating Alternatives to Neoliberalism. PArtecipazione e Conflitto, 13(3): 1244-1251.

Polanska, D.V. & T. Weldon (2020). In search of urban commons through squatting: the role of knowledge sharing in the creation and management of everyday utopian spaces in Sweden. PArtecipazione e Conflitto, 13(3): 1355-1372.

Polanska, D. V & Å. Richard (2021). Resisting renovictions: tenants organizing against housing companies` renewal practices in Sweden. Radical housing journal (3) 1:187-205.

Polanska, D. V, Rolf H. & S. Springfeldt (2021). Tenants organizing: precarization and resistance. Radical housing journal (3) 1:121-129.

Polanska, D. V, K. Backvall, Å. Richard & Irene Molina (2022). Predatory commodification and housing renovation. Journal of Urban Affairs, doi: 10.1080/07352166.2022.2088375.

Thörn, H. & D V. Polanska (2023). Responsibilizing renovation: governing strategies and resistance in the context of the transformation of Swedish housing policy, City, 27:1-2, 209-231. 

Polanska, D. V (2023). Legal geographies of displacement through renovation: legal interpretative practices in Sweden. Antipode, 55, 6: 1877–1897.

 

Book chapters

Polanska, D. (2006). Södertälje: Industrialisering och urban tillväxt. In: Hajighasemi, A., Hort, S., Axelsson, C., m.fl.. Experiment, motstånd och makt. Slutrapport. Huddinge: Södertörns högskola.

Polanska, D. (2006). Folkhälsa och livsmiljö. In: Hajighasemi, A., Hort, S., Axelsson, C., m.fl.. Experiment, motstånd och makt. Slutrapport. Huddinge: Södertörns högskola.

Polanska, D. (2006). Mediebilden av storstadssatsningen. In: Hajighasemi, A., Hort, S., Axelsson, C., m.fl.. Experiment, motstånd och makt. Slutrapport. Huddinge: Södertörns högskola.

Polanska, D. (2009). Increasing Enclaves of Poverty and Wealth in the City of Gdansk: The Impact from Urban Policy and Ownership Regulation? In: Aidukaite, J. (Ed.) Poverty, Urbanity and Social Policy: Central and Eastern Europe Compared. New York: Nova Science Publishers, Inc.

Papakostas, A. & Polanska, D. (2009). Ett låst samhälle? In: Roman, C. & Udehn, L. (Eds.). Från klass till organisation. En resa genom det sociala landskapet. Malmö: Liber.

Polanska, D.V. (2015). Alliance-building and Brokerage in Contentious Politics: Polish tenants’ movement as a case study. In: Jacobsson, K. (Ed.) Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe. Farnham: Ashgate.

Polanska, D.V. (2015). Motywacje osób niezinstytucjonalizowanego sektora społecznościowego [Motivations of activists in the non-institutionalized social sector]. In: Iwinska, K. & Chimiak, G. (Eds) Krajobraz spolecznosciowy Polska 2014 [Civic landscape Poland 2014]. Warszawa: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej/CAL.

Polanska, D.V. (2016). Neoliberal Post-Socialist Urban Transformation and the Emergence of Urban Social Movements in Poland. In Mayer, M. et al. (Eds.) Urban Uprisings: Challenging Neoliberal Urbanism in Europe. Palgrave Macmillan, pp. 311-334.

Polanska, D.V. (2017). Marginalizing discourses and activists’ strategies in collective identity formation: The case of Polish tenants’ movement. In Jacobsson, K. & Korolczuk, E. (Eds.) Civil Society Revisited: Lessons from Poland. New York: Berghahn Books, pp. 176-199.

Polanska, D.V. & G. Piotrowski (2018). Rozwój skłotingu w Polsce: lokalne różnice oraz znaczenie spójności i trwałości. In: Skłoting w Europie Środkowej i Rosji edited by Polanska et al. (eds). Gdansk: European Solidarity Centre.

Polanska, D.V., Martínez, M. & G. Piotrowski (2018). Wstęp. In: Skłoting w Europie Środkowej i Rosji edited by Polanska et al. (eds). Gdansk: European Solidarity Centre.

Piotrowski G. & Polanska D.V. (2018). Zakończenie. In: Skłoting w Europie Środkowej i Rosji edited by Polanska et al. (eds). Gdansk: European Solidarity Centre.

Polanska, D.V. (2019). Contentious Politics and the Welfare State: Squatting in Sweden 1968-2016. In: Creating the city – Identity, memory and participation edited by Pål Brunnström & Ragnhild Claesson, pp. 354-376. Malmö: Malmö University.

Bertilsdotter Rosqvist, H., L. Hultman & D.V. Polanska (2021). ”Etiska dilemman i deltagarnära forskning”. I: Aktionsforskning – möjligheter, utmaningar och variationer av Bertilsdotter Rosqvist, H., L. Kings & M. Elmersjö (red.). Lund: Studentlitteratur.

Polanska, D.V. (2021). ”Aktionsforskning i praktiken: att bygga kunskap tillsammans med hyresgäster.” I: Aktionsforskning – möjligheter, utmaningar och variationer av Bertilsdotter Rosqvist, H, L. Kings & M. Elmersjö (red.). Lund: Studentlitteratur.

Polanska, D.V. & Degerhammar, S. (2021). ”Bostadsförnyelse ur de boendes perspektiv: från stadsförnyelse till renovräkning”. I: Gawell, M. & A. Papakostas (red.). Att göra stad. Stockholm: Stockholmia Förlag.

Polanska, D.V. (2022). Hyresgästers rättigheter vid renoveringar: hyresnämndens praxis och rätten att bo kvar. I: Allas rätt till bostad av Bo Bengtsson, Markus Holdo & Emma Holmqvist. Göteborg: Daidalos.

Polanska, D.V. (2023). Legitimizing and enacting contradictory ideals: squatting in Sweden in the 1980s. In: Social Movements in 1980s Sweden edited by Helena Hill & Andrés Brink Pinto. Cham: Palgrave MacMillan.


Book reviews

Polanska, D.V. (2013).  Hirt, Sonja, A. : Iron curtains: Gates, suburbs and privatization of space in the post-socialist city. European Societies, DOI:10.1080/14616696.2013.809466.

Polanska, D.V. (2014).  Zaire Zenit Dinzey-Flores: Locked In, Locked Out. Gated communities in a Puerto Rican City. Journal of Housing and the Built Environment, DOI: 10.1007/s10901-014-9410-9.

Polanska, D.V. (2015). Ann Rodenstedt: Living in the calm and safe part of the city.: The socio-spatial reproduction of upper-middle class neighbourhoods in Malmö. Journal of Housing and the Built Environment, https://doi.org/10.1007/s10901-015-9449-2.

Polanska, D.V. (2021). Paul Lichterman: How civic action works. Fighting for housing in Los Angeles. Sociology 56(2), 407-409.


Other publications

Lundén, T, Polanska, D.V. et al. (2012). Hundred years later. Streetcars are still rattling in Baltic cities. Baltic Worlds, Vol. V: 3-4, 37-44.

Polanska, D.V. (2013). Grassroots mobilizations do occur in post-socialist civil society. Baltic Worlds, September, Vol. VI: 2, 54-55.

Polanska, D. V. (2013). Reversing the myths on weak post-communist civil societies. Baltic Worlds, December, Vol. VI: 3-4, 33-34.

Polanska, D.V. (2014). Parental Movements with Disparate Agendas. Baltic Worlds, Vol. V: 60.

Polanska, D.V. (2015). Polish civil society in bloom, Baltic Rim Economies, Vol. 5, pp. 42.

Polanska, D.V. (2016). Going beyond the myths on post-socialist civil societies, Baltic Worlds, Vol. IX, No. 1. pp. 34-35.

Polanska, D.V., Schafeie, M. & S. Springfeldt (2016). Östeuropa i rörelse. Brand, Vol. 4, 4-7.

Polanska, D.V. (2016). Informell organisering i skuggan av ett systemskifte. Brand, Vol 4, 8-11.

Polanska, D.V. (2017). Inside Sweden’s housing crisis: when renovation means eviction. The Conversation.

Polanska, D.V. (2017). Polish citizens turn their back on NGOs and embracecommunity activism. The Conversation.

Polanska, D.V. & Å. Richard (2018). Bygg för behov istället förefterfråganStadsbyggnad, 2 : 16-17.

Richard, Å. & Polanska, D.V. (2017). Renovräkt. När profiten tar din bostad. Ordfront magasin, No.3, 22-27.

Richard, Å. & Polanska, D.V. (2018). Social hållbarhet utifrån de boendes perspektiv. Stadsbyggnad, 1 : 12-13.

Polanska, D.V . & Å. Richard  (2018). Vad är en god bostad? Stadsbyggnad, 3 : 21-23.

Polanska, D.V . & Å. Richard  (2018). Det förlorade hemmet. Brand 3 : 12-15.

Polanska, D.V (2020) Di chi è la città? Menelique (La città muta), 2 : 100-106.

Polanska, D.V (2020). Vems är staden? Husockupationer som ett sätt att ifrågasätta äganderätten. Fronesis, 68-69.

Polanska, D.V (2020). Housing as a Social Right in Times of Financialization, Almanach 2020-2021. Warsaw: Concilium Civitas.

Polanska, D.V. (2021). En social bostadspolitik som sätter hyresgästerna och allmännyttan i centrum. I: Bostadsmanifest. 22 krav för framtidens hem. Dokument Press.

Polanska, D.V. (2021). Det tvehövdade bostadsmonstret. Ordfront magasin, 2:14-19.

Polanska, D.V. (2022). Mer demokrati, bättre användbarhet. Aktionsforskning som metod och filosofi. Arbetarhistoria, 181, 1-2: 50-59.

Polanska, D. V. (2022). Hyresgästers rättigheter vid renovering: var brister praktiken? I Nygren, J. (red.) Kan Sverige renovera bostäder hållbart? Stockholm: Bostad 2030.

Thörn, H., Bogdanova, E., Polanska, D.V, & L. Soneryd (2023). Standardhöjning eller underhåll – deltagande och hållbarhet i renoveringar av svenska hyresbostäder. Stockholm: SCORE.

Thörn, H., D. V. Polanska & C. Berg (2023). De strukturella förutsättningarna: bostadspolitikens omvandling. I: Standardhöjning eller underhåll? Deltagande och hållbarhet i renoveringar av hyresbostäder. Stockholm: SCORE.

Polanska, D. V. & H. Thörn (2023). Hyresgästers erfarenheter av samråd I: Standardhöjning eller underhåll? Deltagande och hållbarhet i renoveringar av hyresbostäder. Stockholm: SCORE.

Polanska, D. V. (2023). 100 år av hyreskamp möter århundradets kris. Arbetaren.

Polanska, D.V. & M. Wallstam (2023). Tänk systemet. Tänk bruksvärdet! Clarté, 4/23: 12-15.