Beyond research

 


I frequently take part in public debates, podcasts, hold open lectures and educational lectures for specific groups and organizations based on my research.

Public lectures and debates: 
Arena Första Lång “Renovering och Härskarteknik” 2019

Massmöte mot marknadshyror 2019

Uppsala stadsbibliotek “Att kräva staden tillbaka” 2017.

Almedalen, Visby 2018: “Hur påverkar bostadsbristen utövandet av kultur och tillväxten inom kultursektorn?” (arr. Hyresgästföreningen) & “Hur hanterar fastighetsägare boende vid renovering av hyreslägenheter?” (arr. Alla ska kunna bo kvar).

Bostadsvrålet (Malmö, Uppsala, Umeå) 2015, 2016, 2018.Amalthea bokkafé “Renovering eller renovräkning?” Malmö 2018.

Cyklopen Stockholm 2017, “50 år av svenska husockupationer” 2018.

Eriksbergs bibliotek “Rätt att bo kvar” 2017, “För vem byggs våra städer?” 2018.

Unga Klara Stockholm “Stadsförnyelse, renovering och de boendes perspektiv” 2018.

Fronesis Salong, Arena Idé, “Hemmet och Bostaden”, 2015.

Olle Olsson Hagalund muséet “Filmvisning och samtal om stadsutveckling och gentrifiering” 2018.

Urbana Studier vid Malmö Universitet, “Urban and housing activism in a neoliberal context: filling in some of the blind spots” Malmö 2016.

Vetenskapsfestivalen, “Central- och Östeuropa: Helt europeiskt eller de europeiska Andra” Göteborg 2014.

Östersjö-och Östeuropadagen “Teoretiska modeller från Väst tillämpade på Öst: exempel från studier om bostäder och urbanaktivism i Polen” Stockholm 2013.


Lectures for specific organizations: 

Since 2017 I recurrently hold lectures and presentations for the Tenants’ Union (Hyresgästföreningen Region Stockholm & Aros Gävle) in Stockholm and Uppsala.


Podcasts: 

Pennypodden https://pennypodden.wordpress.com/tag/dominika-polanska/

Brandpodden https://tidningenbrand.se/2016/09/27/2-bostadsaktivism-i-ett-krisande-europa/


Blogs:

Agenda Jämlikhet http://sthlm.agendajamlikhet.se/blogg/post/renovrakningsfenomenet-i-sverige

Brand Gnistor https://tidningenbrand.se/2016/08/12/nar-ockupationerna-blir-en-del-av-en-massrorelse/

Brand Gnistor https://tidningenbrand.se/2016/10/13/kraftsamling-for-ratten-att-bo/ 

Chronicles:

Aktuellt Fokus https://aktuelltfokus.se/dominika-polanska-ombildningar-nej-tack/

Aktuellt Fokus https://aktuelltfokus.se/dominika-polanska-utforsaljningar-loser-inte-bostadsbristen/